BÖLÜM 1: MOVIVISOR HAKKINDA GENEL BİLGİ

BASİT YÖNETİM ADIMLARI

Bu bölümde aşağıda yer alan kısımlar incelenmektedir

Bu bölümde genel olarak uygulamanın kullanımı ve genel yapısı hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgilendirme kapsamında uygulamaya giriş, yazılım özellikleri hakkında ekranlardan bilgi alma ve ekranların kullanım sistematiği anlatılacaktır.

Bölüm Hakkında Döküman Kapsamında Aktarılan Hususlar

Dökümanın bu kısmında Erste Yazılım Mobil Cihaz Yönetim Sistemi Yazılımının erişim, kullanım ve kullanıcı deneyimi konularında bilgi verilecektir.

1.Yazılım ile tanışma ve Alışma | Yazılım kurulumu sonrası yazılıma erişim, SSO sisteminin anlaşılması, Login olma ve kullanım sistematiği ile ilgili bilgiler bu kısımda anlatılacaktır.

2.Yazılım Ekranlarının Organizasyonu | Erste Yazılım MDM yazılımını daha etkin ve hızlı kullanılabilmesi için yazılım menü ve ekran organizasyon sisteminin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yazılım için oluşturulmuş yönetim ekranlarının sistematiği ve genel yapısı bu kısımda anlatılacaktır.

  1. Yazılım Ekran ve Modül Kısımları | Bu kısımda yazılım modüllerinin ait ekranların hepsi teker teker açıklanarak, hangi işlemlerin yapılması için kullanıldığı detaylandırılacaktır. Yapılan ekran açıklamaları içerisinde yazılım özelliklerini devreye almak için hangi noktalar üzerinden geçilmesi gerektiği açıklanacaktır.

Bu bölümde size anlatılan bilgiler sonrası Erste Yazılım MDM yazılımı ile ilgili hangi menüler üzerinden hangi işlemleri yapabileceğinizi anlamış olacaksınız.

Yazılım ile Tanışma ve Alışma Süreci

Yazılım kurulumu sonrası yazılıma erişim, MDM sisteminin anlaşılması, login olma ve kullanım sistematiği ile ilgili bilgiler bu kısımda anlatılacaktır.

İlk olarak kullanıcının sisteme nasıl giriş yapacağı anlatılacaktır.

Mobil Cihaz Yönetim Sistemi Web tabanlı bir projedir bu yüzden herhangi bir tarayıcı kullanılarak erişilebilir.

Yazılım Ekranlarının Organizasyonu

Erste Yazılım MDM yazılımını daha etkin ve hızlı kullanılabilmesi için yazılım menü ve ekran organizasyon sisteminin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yazılım için oluşturulmuş yönetim ekranlarının sistematiği ve genel yapısı bu kısımda anlatılacaktır.

Erste Yazılım MDM yazılımı ana kullanım modülleri ve bunların altında yer alan form ve gösterim ekranlarından oluşmaktadır. Bu kısımlara MDM yazılıma giriş yaparak erişilmektedir.

Yazılım Ekran ve Modül Kısımları

Bölümün bu son kısmında yazılım modüllerine ait ekranların tüm kısımları teker teker açıklanarak, hangi işlemlerin yapılması için kullanıldığı detaylandırılacaktır. Yapılan ekran açıklamaları içerisinde yazılım özelliklerini devreye almak için hangi noktaların önemli olduğu açıklanacaktır.

Yazılım Ekranlarının ve Modüllerinin Detaylı Tablosu:

Bölüm Ekran Hakkında Kısa bilgi
KULLANICI PROFİL AYARLARI (Bölüm 2)
Profili Düzenle
Şifre Değiştir
Temalar
KULLANICILAR (Bölüm 3)
Ekle
Dahili Kullanıcı Ekle Manuel ekleme
LDAP Kullanıcı Ekle LDAP üzerinden ekleme
CSV Kullanıcı Ekle CSV üzerinden ekleme
Liste Kullanıcıları listeleme ve silme
Güncelle Kullanıcıları güncelleme
Web Aksiyon Logları Web Kullanıcı Logları
ROLLER (Bölüm 4)
Ekle
Liste Rolleri listeleme ve silme
Güncelle Rolleri atama
POLİTİKALAR (Bölüm 5)
Konumlarım Konumlarınızı görüntüleyin
Yeni Ekle Yeni konum ekleme
Haritada Göster Konumu haritada görme
Düzenle Konumunu güncelleme
Kriterler Kriterlerin listesi
Yeni Ekle Yeni kriter ekleme
Politikalar Politikaları yönetme
Yeni Ekle Yeni politika ekleme
Politikaları Kullanıcılara Ata
Politikaları Cihazlara Ata
Güvenlik Duvarı
İhlaller
APN tanımları
Arama Kara Listesi
Exchange Ayarları
IOS Kayıp Mesajları
Kiosk Modu
Şifre Politikaları
Paylaşılan Cihaz Konfigürasyonu
Simkart Numaraları
Tekil Uygulama Modu
Arkaplan Ayarları
Web Ayar Filtreleri
Wifi Konfigürasyonları
İzin Tanımlama Durumları
UYGULAMALAR (Bölüm 6)
Ekle Yeni uygulama ekleme
Düzenle Uygulama düzenleme
Ayrıntıları Uygulama ayrıntıları
Android Yeni Android uygulama ekleme
iOS Yeni iOS uygulama ekleme
Liste Sisteme eklenen uygulama listesi
Kurulumlar Uygulama yüklemeleri
Karaliste Karaliste ve beyaz listele yönetimi
MESAJLAŞMA (Bölüm 7)
Yayma Çoklu mesaj gönderme
Mesajlaşma Cihazla yapılan bire bir mesajlaşma
AYARLAR (Bölüm 8)
Genel Cihaz Yapılandırması Default cihaz ayarları
Varsayılan VPN Bağlantısı
E-Mail Bağlantıları
Cihaza Özel VPN
Bağlantıya Kullanıcı Ata VPN'lerin kullanıcıya atanması
Yeni VPN Yarat Yeni VPN kaydının yapılması
CİHAZLAR (Bölüm 9)
Kayıtlı Cihazlar Cihaz yönetim modülünün ana ekranıdır
Yönet Seçilen cihazın yönetilmesi
İşlemler Cihaza ait işlem yapılması
İstatistikler Cihaz istatistikleri
Konum İstekleri Cihaza ait konum listeleri
Yüklenmiş Uygulamalar Cihaza ait yüklenmiş uygulama listelesi
Politikalar Cihaza ait politikaların düzenlenmesi
KOMUTLAR (Bölüm 10)
Komutlar Cihaz komutları ve istatistikleri
GRUPLAR (Chapter 11)
Yeni Grup
Group Detayları

BÖLÜM 2: KULLANICI PROFİL AYARLARI

Profil Düzenleme

Profil Düzenleme sayfası sisteme giriş yapmış olan kullanıcının profil bilgilerini (E-mail ve Kullanıcı Adı) değiştirmesi için kullanılır

Şifre Değiştir

Şifre Değiştirme sayfası sisteme giriş yapmış olan kullanıcının şifresini değiştirmesi için kullanılır

LDAP AYARLARI

Bir Ldap kullanıcısını sisteminize , kuullanıcı ekle sayfasının ldap tabından aratıp sonra kaydet butonuna tıklayarak kaydedebilirsiniz . Alan eşleşmeleri bölümünde, işte bu kullanıcı ekleme esnasında ldap ögensinin hangi alanının sisteminizde hangi alana karşılık geleceğini belirlersiniz . Örnek verecek olursak , Kullanıcı Adı Alanları kısmına mail yazarsanız , sisteme giriş yaparken ldapta kayıtlı maili kullanıcı adı olarak girmek zorunda kalırsınız. Ayrıca da aralarına virgül koyarak yazacağınız alanlardan , sisteminizde "Görüntülenen Ad" ı oluşturabilirsiniz.

Son olarak , herhangi bir tabdan kaydet butonuyla ldap ayarlarınızı kaydedebilir veya altta test butonuyla test edebilirsiniz.

Temalar

Temalar sayfası sisteme giriş yapmış olan kullanıcının MDM sistemi temasını değiştirmesi için kullanılır

BÖLÜM 3: KULLANICILAR

Kullanıcı Ekleme

Kullanıcı Ekle sayfası sisteme yeni kullanıcı kaydetmek için kullanılır. Yeni kullanıcı iki farklı şekilde eklenebilir. Bunlardan birisi "Dahili Ekleme" kullanıcının bilgilerini manuel girerek ekleme, diğeri ise LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) yardımıyla otomatik olarak eklemedir.

Dahili Ekleme

LDAP Ekleme

CSV Ekleme

Kullanıcı Listesi

Kullanıcılar sayfası sisteme kayıtlı olan kullanıcıların listelendiği sayfadır.

Kullanıcı Sil

Kullanıcı Düzenle

WEB Aksiyonları

"Kullanıcılar -> İşlemler" adımları izlenerek Web Aksiyonları sayfası açılır.

Açılan bu ekranda sisteme kayıtlı olan bütün kullanıların yaptıkları işlemlerin kayıtları "IP, Kullanıcı Adı, URL, İşlem, Tarih ve Veri" bilgileri ile listelenmektedir.

Tablonun üst kısmında yer alan "Kullanıcı", "İşlem", "URL" ve "IP" alanlarına kullanıcı ya da işlem ile ilgili gerekli bilgiler yazılarak filtreleme işlemi gerçekleştirilebilir.

BÖLÜM 4: ROLLER

Yeni Rol Ekle

Rol Listesi (Rol Atama)

Rol Sil

Rol Ata

Rol Düzenle

Sözleşmeler

Sözleşmeler

Sözleşme Ekleme

Cihazlar

BÖLÜM 5: POLİTİKALAR

Konumlarım

Yeni Konum Ekleme

Haritada Göster

Düzenle

Sil

Kriterler

Kriter Ekleme

- SSID düzenleme işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıcı isterse "Konum" ve "Tarih/Zaman" seçerek kritere daha fazla özellik ekleyebilir. Ancak daha fazla kriter eklemek istemiyorsa "Kaydet" tuşuna basarak kriteri kaydeder

* Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kaydedilen kriterler aşağıdaki listeye eklenir ve görüntülenir

Kriter Silme

Politikalar

Yeni Politika Ekle

Politika Sil

Politikaları Kulanıcılara Ata

Güvenlik Duvarları

Güvenlik Duvarları Listeleme

Güvenlik Duvarları Silme

Güvenlik Duvarı Ekleme

##İhlaller

Politikalar >> İhlaller adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm ihlallerin ayarlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Erişim Noktaları

Arama Karalisteleri

Exchange Ayarları

Politikalar >> Exchange Ayarları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm exchange ayarlarının olduğu ekrana ulaşılır.

IOS Uygulamalarında Bildirim Ayarı

Politikalar >> IOS Uygulamalarında Bildirim Ayarı adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm grupların olduğu ekrana ulaşılabilinir.

Samsung Kiosk Modları

Politikalar >> Samsung Kiosk Modları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm tek uygulama modlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Şifre Politikaları

Paylaşılan Aygıt Ayarları

Politikalar >> Paylaşılan Aygıt Ayarları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek paylaşılan aygıt ayarlarının olduğu ekrana ulaşılabilir.

Simcard Numaraları

Ayarlar >> Sim Kart Numaraları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek sim kart seri numaralarının olduğu ekrana ulaşılabilinir.

Tek Uygulama Modları

Politikalar >> Tek Uygulama Modları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm tek uygulama modlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Duvar Kağıtları

Politikalar >> Duvar Kağıtları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek duvar kağıtlarını ekleyeceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz.

İnternet İçerik Filtreleri

Politikalar >> İnternet İçerik Filtreleri adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm İnternet İçerik Filtrelerinin olduğu ekrana ulaşılır. İnternet içerik filtreleri, belirli URL'leri beyaz listeye / kara listeye koymanıza olanak tanır. Bu, iOS'a özgü bir özelliktir ve yalnızca Denetlenen cihazlar desteklenir.

Dahili Filtre Türü:

Eklenti Filtresi Türü:

Wifi Ayarları

Politikalar >> Wifi Ayarları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm wifi ayarlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Wifi Ayarları

Politikalar >> Wifi Ayarları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm wifi ayarlarının olduğu ekrana ulaşılır.

İzin Tanımlama Durumları

Politikalar >> İzin Tanımlama Durumları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm izin tanımlama durumlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Bu özellik sadece "Device Owner" olarak kurulum yapılmış Android cihazlarda çalışmaktadır.

Sistem Güncelleme Politikaları

BÖLÜM 6: UYGULAMALAR

Uygulama Ekleme

Yeni Uygulama Ekle

Android Uygulamalar

iOS Uygulamalar

Uygulama Listesi

Bir cihaza uygulama indirmek ya da cihazdan uygulamayı kaldırmak için aşağıdaki adımlar izlenmeli

Uygulama Sil

Uygulama Düzenle

Uygulama Detaylar

Uygulama Yüklemeleri

Kara Liste

BÖLÜM 7: MESAJLAŞMA

Mesaj Oluşturma

Mesajlaşma >> Mesajlaşma adımı izlenmeli, bu adım izlenerek paylaşılan aygıt ayarlarının olduğu ekrana ulaşılabilir.

BÖLÜM 8: AYARLAR

Genel Cihaz Yapılandırması

Genel Cihaz Yapılandırması

Üst menüden "Genel Cihaz Yapılandırması" sekmesi seçilerek sayfa açılır.

Varsayılan VPN Bağlantısı

Üst menüden "Varsayılan VPN Bağlantısı" sekmesi seçilerek sayfa açılır.

E-Mail Bağlantıları

Üst menüden "E-Mail Bağlantıları" sekmesi seçilerek sayfa açılır.

MDM Uygulamalarını Güncelle

IOS Cihaz Komutları

Bu kısma ulaşmak için "Belirlenmiş Bir Versiyon Altındaki IOS Cihazları Güncelle" başlığı yanındaki yeşil tuşa basınız.

Android Device Notification

Bu kısma ulaşmak için "Belirlenmiş Bir Versiyon Altındaki Android Cihazları Güncelle" başlığı yanındaki yeşil tuşa basınız.

İstatistik Aracı Ayarları

İstatistik Aracı URL'leri

Herhangi bir İstatistik Aracı URLsi

Kullanıcıya Özel VPN

Yeni VPN Yarat

Bağlantıya Kullanıcı Ata

VPN Sil

Sistem Ayarları

Ayarlar >> Sistem Ayarları adımı izlenmeli, bu adım izlenerek sistem ayarlarının olduğu ekrana ulaşılır.

Android Enterprise

#Bulut Bağlantısı

Lokal servislerinizi (Active Directory vb.) buluta açmak sizi rahatsız ediyor mu?.

Eğer buluta servislerinizi açmaktan çekiniyorsanız, 'Cloud Connect' ile servislerinizi dışarıya açmadan sunabilirsiniz.

Apple VPP

Volume Purchase Program, şirketlerin kullanıcılarına uygulama satın almalarını ve dağıtmalarını sağlar.

VPP kullanabilmek için öncelikle Apple VPP Business adresinden VPP Token indirmeniz ve ardından bu Token'ı MDM sistemine yükleminiz gerekmektedir!

<<<<<<< HEAD

Lisans Bilgileri

Bu sayfada Mobivisor hesabı bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Şirketinizin ismini, maksimum kaç cihazı kontrol edebileceğinizi ve hesabınızın bitiş tarihini görebilirsiniz.

Ayrıca server UDID, MDM sunucu versiyonunu ve cihazlarınızda kullanabileceğiniz ek modülleri görebilirsiniz.

Proxy Ayarları

SCEP Ayarları

Sisteme Giriş

Bu sayfanın amacı MobiVisor'daki posta sunucusu bilgilerine kullanıcı bilgilerini kullanarak erişmektir. Uygulamada MobiVisor sistemine bağlanmak için 3 farklı seçenek mevcuttur.

1. MobiVisor ile giriş

Cihazdaki MobiVisor uygulamasına giriş yapılmış ise, giriş yapılmış kullanıcının mail hesabına erişmesi sağlanır.

2. QR ile giriş

Butona basıldığında QR okutma ekranı açılmaktadır. MobiVisor web arayüzündeki kullanıcı QR kodu okutulduğunda, kullanıcının mail hesabında oturum açması sağlanır.

3. Manuel giriş

Manuel olarak oturum açmak için Kullanıcı Adı, Sunucu Adresi ve Şifre alanlarının doldurulması gerekmektedir.

-Kullanıcı Adı: Kullanıcının MobiVisor'a kayıtlı olduğu kullanıcı adıdır.
-Sunucu Adresi: MobiVisor sistemine bağlantı sağlayan sunucu adresidir.
-Şifre: Kullanıcının MobiVisor'a kayıtlı olduğu şifredir.

Mail Giriş

MobiVisor sistemine başarılı girişten sonra Mail Giriş sayfası açılır. Bu sayfada, kullanıcının posta sunucusuna bağlanması sağlanmaktadır.

1.

MobiVisor sisteminden alınan bilgilerde E-posta adresi ve Parola kısımları mevcut ise, bu kısımlar otomatik olarak doldurulur. Bunlardan herhangi biri eksikse, kullanıcıdan eksik bölümleri doldurması istenir.

2.

E-posta ve Parola alanları doluysa, İLERİ butonu aktifleştirilir ve kullanıcı posta sunucusuna bağlanabilir.

BÖLÜM 9: CİHAZLAR

Cihazlar

Cihaz Konumları

Cihaz Konumları Listeleme

Harita Kontrolleri

Cihaz Envanteri

Burada tüm cihazlarınız ve cihazların grupları, uygulamaları, politikaları vb. özellikleri tablo olarak listelenir.

Rapor Al (CSV): Tabloyu CSV dosyası olarak indirir

Rapor Al (XLSX): Tabloyu Microsoft Excel XLSX dosyası olarak indirir ### Android Cihaz Menüleri #### İşlemler

İşlemler: Cihazlar >> Android Cihaz >> Yönet >> İşlemler, İşlemler menüsü tıklanır ve işlemlere ait butonlar görünür. Bu sayfadaki butonlar kullanılarak seçilen cihaza değişik komutlar gönderilir.

ANDROID DEVICE

ANDROID DEVICE

İstatistikler

İstatistikler: Cihazlar >> Android Cihaz >> Yönet >> İstatistikler, İstatistikler menüsü tıklanır ve bazı istatistikler oluşturmak için istatistikler sayfası açılır. Kullanıcı farklı zaman aralıkları için istatistikler oluşturabilir.

Konum İstekleri

Konum İstekleri: Cihazlar >> Android Cihaz >> Yönet >> Konum İstekleri, Konum İstekleri menüsü tıklanır şimdiye kadar istenilen ve gönderilen bütün konum isteklerinin listeleneceği sayfa açılır. Kullanıcı farklı zaman aralıkları için istatistikler oluşturabilir.

Yüklenmiş Uygulamalar

Yüklenmiş Uygulamalar: Cihazlar >> Android Cihaz >> Yönet >> Yüklenmiş Uygulamalar, Yüklenmiş Uygulamalar menüsü tıklanır ve şimdiye kadar o cihaza yüklenmiş olan bütün uygulamaların görüntüleneceği arayüz açılır.

Politikalar

Politikalar: Cihazlar >> Android Cihaz >> Yönet >> Politikalar, Politikalar menüsü tıklanarak politikaların görüntüleneceği, eklenip çıkarılabileceği arayüz açılır.

Politika ayarlama işlemleri tamamlandıktan sonra "KAYDET" butonu tıklanarak ayarlar kaydedilir.

IOS Cihaz Menüleri

İşlemler

İşlemler: Cihazlar >> iOS Cihaz >> Yönet >> İşlemler, İşlemler menüsü tıklanarak iOS cihaza ait işlemlerin yapılabileceği arayüz açılır. Bu sayfadaki butonlar kullanılarak seçilen cihaza değişik komutlar gönderilir.

Konum İstekleri

Konum İstekleri: Cihazlar >> iOS Cihaz >> Yönet >> Konum İstekleri, Konum İstekleri menüsü tıklanır şimdiye kadar istenilen ve gönderilen bütün konum isteklerinin listeleneceği sayfa açılır. Kullanıcı farklı zaman aralıkları için istatistikler oluşturabilir.

Yüklenmiş Uygulamalar

Yüklenmiş Uygulamalar: Cihazlar >> iOS Cihaz >> Yönet >> Yüklenmiş Uygulamalar, Yüklenmiş Uygulamalar menüsü tıklanır ve şimdiye kadar o cihaza yüklenmiş olan bütün uygulamaların görüntüleneceği arayüz açılır.

SAMSUNG Cihaz Menüleri

İşlemler

İşlemler: Cihazlar >> SAMSUNG Cihaz >> Yönet >> İşlemler, İşlemler menüsü tıklanır ve işlemlere ait butonlar görünür. Bu sayfadaki butonlar kullanılarak seçilen cihaza değişik komutlar gönderilir.

İstatistikler

İstatistikler: Cihazlar >> SAMSUNG Cihaz >> Yönet >> İstatistikler, İstatistikler menüsü tıklanır ve bazı istatistikler oluşturmak için istatistikler sayfası açılır. Kullanıcı farklı zaman aralıkları için istatistikler oluşturabilir.

s- Öncelikle, zaman aralığı "veriyi Grupla" listesinden seçilir - Seçilen değere göre sistem otomatik olarak başlangıç ve bitiş zamanlarını atar + Yıl: Yıl seçilmişse sistem varsayılan değer olarak başlangıç tarihini "01.01.2000" ve bitiş tarihini "Günün Tarihi" olarak ayarlar + Ay: Ay seçilmişse sistem varsayılan değer olarak başlangıç tarihini "01.01.2000" ve bitiş tarihini "Günün Tarihi" olarak ayarlar + Hafta: Hafta seçilmişse varsayılan değer olarak 1 yıllık süre belirler, günün tarihinden başlayıp 1 yıl kadar geriye gider + Gün: Gün seçilmişse varsayılan değer olarak 1 aylık süre belirler, günün tarihinden başlayıp 1 ay kadar geriye gider + Saat: Saat seçilmişse varsayılan değer olarak 1 haftalık süre belirler, günün tarihinden başlayıp 1 hafta kadar geriye gider + Dakika: Dakika seçilmişse varsayılan değer olarak 1 günlük süre belirler, günün tarihinden başlayıp 1 gün kadar geriye gider - Eğer kullanıcı isterse başlangıç tarihi ve bitiş tarihini ilgili takvimlerden seçerek kendisi de belirleyebilir - Bu tarihleri belirledikten sonra "Göster" butonu tıklanır ve batarya seviyesi, CPU, RAM, depolama bilgilerine ait istatistikler oluşturulur ve grafik üzerinde gösterilir

Konum İstekleri

Konum İstekleri: Cihazlar >> SAMSUNG Cihaz >> Yönet >> Konum İstekleri, Konum İstekleri menüsü tıklanır şimdiye kadar istenilen ve gönderilen bütün konum isteklerinin listeleneceği sayfa açılır. Kullanıcı farklı zaman aralıkları için istatistikler oluşturabilir.

Yüklenmiş Uygulamalar

Yüklenmiş Uygulamalar: Cihazlar >> SAMSUNG Cihaz >> Yönet >> Yüklenmiş Uygulamalar, Yüklenmiş Uygulamalar menüsü tıklanır ve şimdiye kadar o cihaza yüklenmiş olan bütün uygulamaların görüntüleneceği arayüz açılır.

Politikalar

Politikalar: Cihazlar >> SAMSUNG Cihaz >> Yönet >> Politikalar, Politikalar menüsü tıklanarak politikaların görüntüleneceği, eklenip çıkarılabileceği arayüz açılır.

Politika ayarlama işlemleri tamamlandıktan sonra "KAYDET" butonu tıklanarak ayarlar kaydedilir.

Sertifikalar

Mevcut sertifikalar bu sayfada gösterilmektedir. Cihaza sertifika atamak için öncelikle Sertifikalar listesine eklemelisiniz.

BÖLÜM 10: KOMUTLAR

Komut Durumları

Komutların İşleyiş Süreci

Android, iOS ve Windows8 cihazlara gönderilen bazı komutlar veri içerir, bu tür komutların işleyişi aşağıda daha detaylı bir şekilde anlatılır.

İlk olarak komut oluşturulur ve komut hala sunucudaki veri tabanında olduğu için durumu "Not Sent" olacaktır. Komut "Android, iOS ve Windows8" cihaz bildirim sunucusuna gönderilir. Notification Server (Bildirim Sunucusu) mesajın doğruluğu ile ilgili bir cevap gönderir. Eğer cevap olumlu ise komutun durumu "At Push Server", eğer cevap olumsuz ise komutun durumu "Push Server Error" olarak değişecektir. Daha sonra komut cihaza gönderilir ve cihaz tarafından işlenir. Cihaz komutu işledikten sonra sunucuya mesaj gönderir. Bu mesaj 3 farklı kategoride incelenir, bunlar "Success, Error ve Malformed" durumlarıdır.

iOS Cihaz Komutlarının İşleyiş Süreci

iOS cihazlara gönderilen bazı komutlar veri içermez bu yüzden cihaz komut detaylarını sunucudan kendisi ister, bu tür komutların işleyişi aşağıda daha detaylı bir şekilde anlatılır.

İlk olarak komut oluşturulur ve komut hala sunucudaki veri tabanında olduğu için durumu "Not Sent" olacaktır. Komut "iOS" cihaz bildirim sunucusuna gönderilir. Notification Server (Bildirim Sunucusu) mesajın doğruluğu ile ilgili bir cevap gönderir. Eğer cevap olumlu ise komutun durumu "At Push Server", eğer cevap olumsuz ise komutun durumu "Push Server Error" olarak değişecektir. Daha sonra cihaza bir komut alındığına dair bilgi gönderilir. Cihaz sunucudan komutu ister ve komutun durumu "Transmitted" olarak değişecektir. Komut, cihaz tarafından işlenir ve işlenen komuta ait mesaj sunucuya gönderilir. Bu mesaj 3 farklı kategoride incelenir, bunlar "Success, Error ve Malformed" durumlarıdır.

Gönderilmiş Cihaz Komutları

TailLogs

BÖLÜM 11: GRUPLAR

Kullanıcılar >> Gruplar adımı izlenmeli, bu adım izlenerek tüm grupların olduğu ekrana ulaşılabilinir.

Yeni Grup

Buradan yeni grup oluşturabilirsiniz. İki farklı grup oluşturma seçeneği mevcut:

Yerel Grup: Grup adını girin ve "Ekle" tuşuna basın.

LDAP Grupları: Eğer LDAP ayarlarınız doğru bir şekilde yapıldıysa (Bkz: Ayarlar -> LDAP Ayarları), LDAP grupları bu sekmede listelenir. "Grubu Ekle" tuşuna basarak grubu Mobivisor'a ekleyebilirsiniz. "Kullanıcılarıyla Birlikte Ekle" tuşuna basarak da grubu ve kullanıcılarını Mobivisor'a ekleyebilirsiniz.

Grup Detayları

Seçili grubun detayları gösterilir, buradan grubun özellikleri düzenlenebilir. 5 tane sekme bulunmaktadır:

Kullanıcılar: Gruba kullanıcı eklemek için kutucuğu işaretleyin, kullanıcı çıkarmak için de işareti kaldırın. "Kaydet" tuşuna basınca değişiklikler kaydedilir.

Uygulamalar: Gruba uygulama eklemek için kutucuğu işaretleyin, uygulama çıkarmak için de işareti kaldırın. "Kaydet" tuşuna basınca değişiklikler kaydedilir. "Eklenen Uygulamalar" ve "Kaldırılan Uygulamalar" kısımlarını görebilirsiniz. "Tümünü Bildir" ve/veya "Bildir" tuşlarına basarak gruptaki cihazlara ekleme ve kaldırma işlemlerini göndererek uygulamaların yüklenmesini/silinmesini sağlayabilirsiniz.

Politikalar: "+Ekle" tuşuna basarak gruba politikayı ekleyin. Politika adının yanındaki "x" tuşuna basarak da politikayı gruptan kaldırın.

Grup: Grubun adını değiştirin ve "Kaydet" tuşuna basın.

Yöneticiler: Gruba yönetici eklemek için kutucuğu işaretleyin, yönetici çıkarmak için de işareti kaldırın. "Kaydet" tuşuna basınca değişiklikler kaydedilir.